Huisregels

Huis- en gedragsregels AC Het Nieuwe Spoor

Iedereen binnen het AC gaat respectvol met elkaar om

Dit houdt in:

- Geen fysiek of verbaal geweld

- Geen discriminatie

- Geen ongewenste intimiteiten

- Geen intimidatie op welk gebied dan ook

- Geen toe-eigening of vernieling van andermans spullen

- Niet roddelen of (kwaad) spreken over andere mensen

Gebruik of merkbaar onder invloed zijn van alcohol, soft- of harddrugs is niet toegestaan.

Van iedereen (die daar fysiek toe in staat is) wordt verwacht dat hij/zij zijn spullen, afval en vaat opruimt

Huisdieren zijn toegestaan (Met uitzondering van Regeling Agressieve Dieren - RAD) mits aangelijnd

Kinderen zijn niet welkom op AC Het Nieuwe Spoor. Hier kan in overleg met het team een uitzondering op gemaakt worden.

Het bij je dragen van wapens is verboden, dus ook binnen AC Het Nieuwe Spoor

AC Het Nieuwe Spoor is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

Bietsen en verkopen van rookwaar, eten, drinken en/of andere goederen is niet toegestaan.

Roken is toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte en op de patio

Bellen met de telefoon van AC Het Nieuwe Spoor is enkel toegestraan in acute situaties en wanneer het telefoontje naar een begeleider of behandelaar wordt gepleegd.

Escalaties en incidenten binnen AC Het Nieuwe Spoor worden op naam gerapporteerd.

Iedereen is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag en kan aangesproken worden, gevraagd worden te vertrekken of geschorst worden wanneer hij/zij de huisregels overtreedt.